010 -199 21 29 info@webb365.se

WordPress Manual - Återställa lösenord

Man ska vara mycket försiktig med vilket lösenord man väljer för sin användarprofil i WordPress, precis som på alla andra ställen på nätet. Ett lätt lösenord kan vara en ingångsport till webbplatsen, alla ens personliga och privata uppgifter samt kundregister och mycket annat som man inte vill ska ses av vem som  helst. Men ibland glömmer man bort sitt lösenord, det var allt för komplicerat eller man har kanske tappat bort lappen där man skrev ner det. Som tur är har WordPress olika möjligheter för att återställa ett lösenord.

Till att börja med kan man helt enkelt klicka på knappen för Glömt lösenord. De kommer då att skicka ett nytt lösenord till den epost adress man uppgav när man skapade användarprofilen. Denna metod är baserad på att man kan komma åt sin epost. Ananrs kan man inte göra på detta sättet.

Ett annat alternativ är att själv ändra lösenordet direkt i databasen. Detta gör man med hjälp av ett verktyg som kallas för phpMyAdmin. Detta hittar man under Kontoinställningar och MySQL-uppgifter. När man kommer in i databasen kan det vara bäst att skapa en ny användare så man inte riskera att hela kontot blir låst. Därefter kan man logga in i phpMyAdmin.

I den tabell som nu kommer upp så klickar man på wp_users, alternativt wp_dindomän_se_users. Vilken man ser beror på hur man installerat WordPress. Därefter väljer man den användare man vill ändra och klickar på Ändra. Då kommer det upp en ny lista med olika funktioner och här väljer man user_pass och skriver in MD5 som funktion. I fältet för Värde fyller man i det nya lösenordet. Sedan klickar man på Kör, vilket avslutar processen. Man kan nu använda det nya lösenordet för att logga in.

Man kan också återställa lösenordet genom att logga in via FTP. Sedan laddar man ner functions.php filen till datorn. Vanligtvis står det en hel del innan, men det viktiga är att det slutar på functions.php. På den andra raden skriver man in wp_set_password(’lösenord’,’användarnamn’); Sedan laddar man upp denna ändrade php fil tillbaka till servern, i /tema foldern. Detta kommer att ge en ett tillfälligt lösenord som man kan använda för att logga in och därefter är det lätt att skapa ett nytt lösenord. Man ska sedan inte glömma att ta bort tillägget till php filen och ladda upp den på nytt. Man har alltså flera olika möjligheter för att återställa sitt lösenord, och de är inte allt för komplicerade.