010 -199 21 29 info@webb365.se

WordPress Manual - Aktivera multisite

WordPress multisite är inbyggt, det hör till standarduppsättningen. Om man vill använda sig av det måste man dock aktivera det. Det kan vara om man vill ha mer än en blogg, ibland växer det hela så mycket att man måste grena ut sig lite. Även om detta är ett trevligt problem så vill man inte ha allt för mycket arbete med att sätta upp en till webbplats. Genom att aktivera multisite så kan man behålla många av funktionerna och kontrollera dem från huvudkontot.

Innan man aktiverar multisite bör man inaktivera alla tillägg. Det görs enkelt genom att gå in på Tillägg- Installerade tillägg- Inaktivera. Sedan går man in i adminpanelen och lägger till en kod som aktiverar multisite. Denna kod lägger man in med ett FTP-program i filen wp-config.php. Filen finns i en katalog i FTP-kontot, public_html. Själva koden är ”define(’WP_ALLOW_MULTISITE’, true);” som man lägger till i slutet av filen.

När man har lagt till koden ska man spara filen och ladda upp den till FTP-kontot igen. Sedan går man till webbläsaren och laddar om WordPress igen. När man sedan går till Verktyg-Nätverkskonfiguration så kan man välja om man vill installera sina multisiter i undermappar eller subdomäner. När allt är färdigt och uppladdat så kommer Mina webbplatser att synas i adminpanelen. Det är nu bra att aktivera de tillägg man inaktiverade tidigare.

Det är mycket smidigare att ha alla sina webbplatser under en och samma adminstration. Mycket som man gör för att arbetet ska fungera bättre behöver man bara göra en gång. Installationen av tillägg, till exempel, de kan användas av alla sajterna om man så önskar. Det samma gäller för teman och användare, återigen kan man antingen dela allt eller välja ut vilka webbplatser som ska vara inkluderade. Allt detta underlättar ens arbete och gör att man kan få saker och ting gjorda snabbare. För många är multisite den bästa lösningen för att hantera ett större antal webbplatser. Eftersom funktionen redan är inkluderad i WordPress så räcker det med att aktivera den.

Många internet användare idag har mer än en webbplats. Man grenar ut sig under samma ämne, eller så håller man på med vitt skilda saker. Samtidigt så är det samma personer som jobbar med alla sajterna, vilket gör att multisite är det bästa valet. Man kan ha samma stil och tema på dem, eller så skapar man unika webbplatser som är helt olika. Allt är möjligt, och det är fort och enkelt att göra det.