010 -199 21 29 info@webb365.se

WordPress Manual - Få fler besökare

När man väl lagt ner stor möda på att få igång sin WordPress webbplats så vill man naturligtvis att folk ska se den. Om man har saker man säljer, eller erbjuder tjänster, så vill man att folk ska beställa dessa. Därför är det mycket viktigt att få många besökare till sajten,  intresserade personer som sedan kan konverteras till kunder.

Till att börja med ska man se till att ha ett mycket bra innehåll. Både sökmotorer och vanliga människor uppskattar en webbplats som verkligen ger något, en som är intressant. Man ska aldrig kopiera utan se till att ha unikt innehåll. Bilder och videor ska vara noggrant utvalda, de har större betydelse än man kanske tror. Texterna bör också vara SEO anpassade, det vill säga de innehåller de nyckelord eller fraser som folk söker på. Detta gör att man kommer högre upp i sökresultaten och leder till ökad trafik.

Sedan ska man se till att länka till sin sajt, helst då från webbplatser som har relaterat innehåll och som är av god kvalitet. Länkarna visar att man är en sajt att räkna med, för alla som ser på den. Man bör länka till en sida som verkligen handlar om det man lovat på andra sidan länken och snabbt visa besökarna hur de kan gagnas av att besöka denna sajt. Ett sätt att länka och sprida sin webbplats som fungerar mycket bra är sociala nätverk. De allra flesta idag hör till minst ett nätverk, Facebook är fortfarande det största men Twitter och Instagram hör också till de mer populära. Om man ser till att ha en närvaro här så kommer det att leda till fler besökare, samtidigt som man också bygger på sitt varumärke.

För vissa av dessa saker finns det plugins eller tillägg som man kan använda på WordPress. Ett bra tips är också att använda sig av alternerande text. I princip innebär detta att man lägger in ett alt-attribut som ersätter bilden om den inte skulle visas. Om man kan ska man även här försöka skriva något som kan bidra till SEO, men det viktiga är att man ger ett alternativ till bilden. Ibland kan det vara en liten kort text, men som innehåller ett nyckelord som är viktigt.

Det finns alltså en hel del man kan göra för att få besökare till sin WordPress webbplats, och det är ett fortolöpande arbete. Men när man ser den ökade trafiken och alla besökare så inser man att det är väl värt ansträngningen.