010 -199 21 29 info@webb365.se

WordPress Manual - Översätta

WordPress klarar av en mängd olika språk, men det huvudsakliga språket förblir alltid engelska. Detta kan skapa en del problem för de som vill använda svenska på sin webbplats eftersom ett antal teman och tillägg inte klarar av denna översättningen. Men det finns en del saker man kan göra för att det ska fungera bra även på svenska.

Till att börja med så kan man välja ett tema som har svensk översättning inbyggd. Det finns många duktiga svenska webbdesigner som sitter och utformar teman och tillägg. Om man har svenska inställt som språk på WordPress och installerar ett av dessa teman så kommer allt automatiskt översättas till svenska. Mycket lätt och effektivt.

WordPress använder sig av gettext tekniken för att hantera de olika språken som idag används av plattformen. Detta gör det lättare att programmera avvikelser från huvudspråket, något som man gör i stort sett fyra olika delar. Dels har man den del av översättningen som inte skrivs ut på sidan, utan den används inne i en variabel. Sedan finns det en liknande kod som dock skriver ut översättningen på sidan.

Man kan även programmera sin WordPress webbplats att förstå ambiguitet, det vill säga när ett ord kan betyda mer än en sak. Detta görs genom att man tar ytterligare en parameter med i beräkningen, och sätter ordet i sin rätta omgivning. Men det är inte bara enstaka ord som måste skrivas ut med denna parameter, så man har även koder för fraser med variabler. Många skriver i dag sin webbplats på engelska för att sedan använda sig av dessa koder för att översätta till svenska. Detta gör sajten mer versatil och användbar i olika sammanhang, och man kan dela koden med vem som helst.

Svenska är ett litet språk, speciellt om man jämför med engelskan som fortfarande är det dominerande datorspråket. Samtidigt så vill man ju kunna jobba helt och fullt med det språk man valt för sin webbplats. Med WordPress så är detta inte alls svårt. Antingen så väljer man teman och tillägg som redan har svenska som ett alternativ, eller så lägger man in de koder som gör att sajten automatiskt översätter texterna. Tack vare de koder som även respekterar svenska uttryck och som väljer vilket ord som ska användas när det finns mer än ett alternativ, så kommer man snabbt att ha en webbplats på svenska som är både snygg  och välstavad vilket kommer att dra till sig besökare och läsare.