010 -199 21 29 info@webb365.se

WordPress Manual - Sidor

De huvudsakliga texterna i WordPress är sidor och inlägg. Sidor är statiska, de förändras inte och kan stå kvar som de är. Det kan vara Om oss sidan, kontaktuppgifter för företaget eller annan information som alltid förblir den samma. Detta till skillnad från inlägg som är något nytt och som vanligtvis visas i datumordning. Båda varianterna är viktiga för att göra en webbplats fyllig och inbjudande.

Det är inte alls svårt att gå tillbaka och redigera sidor i WordPress, så det är bara att sätta igång. Vanligtvis har man en hel del som kommer att stå kvar en bra stund på webbplatsen. Detta är själva strukturen, eller stommen, som sajten sedan byggs runt om. Man kan länka till sina sidor i de olika inläggen, de blir då som en inkörsport till själva webbplatsen.

Vilka sidor man ska visa och var de ska synas på webbplatsen kan man bestämma själv. Det är inte självklart att första sidan måste vara statisk, det är helt individuellt. Man kan också välja hur sidorna ska visas på webbplatsen, det är ganska vanligt med flikar högst upp som besökaren kan klicka på. Med lite planering och arbete med sidorna kommer man att få en snygg webbplats som fungerar väl.