010 -199 21 29 info@webb365.se

WordPress Manual - Skapa child themes (barnteman)

Det finns flera olika teman i WordPress, så man har mycket att välja mellan. Sedan finns det något som kallas för child themes,och som är en förlängning, eller undertema, av ett existerande tema. Man utgår från ett tema och förändrar det man vill ha annorlunda. Denna metod fungerar bra om man inte planerar att göra så många förändringar, annars är det bättre att starta ett helt nytt tema.

WordPress kopplar samman barntemat med huvudtemat, vilket innebär att man inte förlorar eventuella uppdateringar. De php sidor som inte finns i childtemat hämtar WordPress direkt från huvudtemat, eller modertemat. Man tar alltså bara hem de sidor man vill förändra något på, resten förblir på det ursprungliga temat. Detta är också en av anledningarna till att man inte kan göra ett childtema baserat på ett annat childtema, det måste alltid komma från ett huvudtema.

Först går man till temamappen i kontrollpanelen. Här klickar man på det tema man vill utveckla. Sedan skapar man en ny mapp och ger den namnet Tema-child. Egentligen är inte detta något man måste göra, men det vanliga är att man använder det existerande namnet och bara lägger till child. Det gör det helt klart lättare att hålla reda på, speciellt viktigt om man gör flera olika barnteman. Man skapar en fil, style.css, där man lägger in det nya namnet och som visar WordPress att det handlar om ett barntema. Det är även här som man lägger in @import-taggen som ger uppmaningen att korrespondera med huvudtemat.

Den vanligaste anledningen till att man skapar ett childtema är att man vill ändra på PHP-filerna. När man kopierar en php-fil från huvudtemat så sparar man den under samma namn i barntemat. Detta visar WordPress att informationen ska hämtas från barntemat istället för från modertemat. Sedan redigerar man en fil efter en annan för att göra de förändringar som man önskar. Det kräver alltså en del kunskap om programmering och koder för att kunna skapa ett childtema. Samtidigt så har man alla de viktiga koderna redan gjorda i modertemat, och kan alltså koncentrera sig bara på att göra ändringar i vissa områden.

En fördel med att skapa barnteman är att när huvudtemat uppdateras så försvinner inte de ändringar man gjort. Det är också relativt enkelt att jobba med eftersom man bara förändrar vissa detaljer i temat. Detta gör också att det går ganska snabbt att få ett skräddarsytt tema som passar perfekt för en viss webbplats.