010 -199 21 29 info@webb365.se

WordPress Manual - Skapa teman

Trots att det finns massor av olika teman att välja mellan på olika ställen så väljer en del att själva skapa ett WordPress tema. Det kan man göra på olika sätt, som involverar mer eller mindre programmering. Eftersom WordPress bygger på PHP så kan det vara bra att kunna något om det, men det är inte nödvändidgt för alla alternativ.

Om man gör det hela helt från början så kan man skapa ett tema i till exempel Photoshop. Därefter skapar man en HTML-sida och en CSS-fil och importerar det hela från Photoshop. Sedan omvandlar man denna HTML-fil till ett WordPress tema. Vanligtvis så lägger man sidhuvudet i en header.php, sidfoten i en footer.php, och så vidare. Detta sätt tar tid och kan vara rätt så komplicerat. En klar fördel är att man får exakt det man vill ha, man har total kontroll över designen.

Ett alternativ är att använda ett starttema. Man måste fortfarande ha ganska mycket kunskap om programmering, HTML och CSS. Men här har man en bas att bygga på, där de allra viktigaste elementen redan finns tillgängliga. Bland annat har man en inbyggd funktion för responsiv design. Detta gör att webbplatsen kommer att vara synlig oavsett vilken enhet folk använder för att surfa med, något som är av yttersta vikt i dagens samhälle. Men sedan kan man bygga på och skapa något personligt, ett tema som man själv har kontroll över.

Det finns även vissa ramverk som man kan använda för att skapa ett WordPress tema. Här har man olika alternativ som man kombinerar till en enhet. Drag och släpp, utan att man behöver koda något. Om man vill kan man alltid lägga till CSS-filer på ett särskilt formulär, men annars så behöver man inte göra några förändringar i själva tema-filerna. Detta är mer begränsat än att skapa ett tema helt själv, det ligger i sakens natur. Men man kan snabbt få fram ett snyggt tema, och man har olika mallar för att kunna variera teman ganska ordentligt. Många bygger också upp ett tema baserat på ett ramverk, ett så kallat child theme (undertema). I princip innebär det att man gör vissa förändringar så att temat blir mer personligt.

Vilken metod man väljer beror på behov och kunskap. Många nöjer sig med de färdiggjorda teman som man lätt kan ladda hem och installera. Andra vill ha ett helt perfekt tema som de skapar själva, något som är unikt och personligt. Sedan har man de olika möjligheterna mitt emellan.