De allra flesta är idag aktiva på ett socialt nätverk, vare sig det handlar om privatpersoner eller företag. Ett av de mest populära i Sverige är Twitter, där man kan skriva korta små meddelanden och skicka ut dem. Det finns flera olika inriktningar på den här sajten och vi kan hjälpa er sätta upp en kundtjänst sida på en kanal som är nära din målgrupp. Genom att rikta sig till de som troligtvis redan har ett visst intresse i det du har att erbjuda kommer resultatet bli bättre.

På Twitter kan man lära sig mycket om sin bransch, och samtidigt sprida information om sitt eget företag. Eftersom man vanligtvis får bättre resultat om man rör sig i de kretsar som handlar om samma ämne eller typ av produkter som man själv handlar med, så är det här vi inriktar oss. Din kundtjänst kommer att vara i närheten av de kanaler där du kan förvänta dig störst resultat.

Först ser vi till att klart definiera vilken målgrupp du vill nå ut till. Ju bättre pejling vi har om detta desto lättare är det att sätta upp profilen på rätt ställe. Som med all internetmarknadsföring har man flera valmöjligheter, samtidigt som man inte vill slösa med sina resurser. Vi tar alla våra kunder på allvar och ser till att du får det allra bästa, bland annat genom att ta oss tid att förstå vad du har för mål och ambitioner. Twitter är inte svårt att använda och du kommer att kunna nå ut till många personer på kort tid.

Låt oss hjälpa dig!

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din e-post (obligatorisk)

    Ditt meddelande