När man har en webbplats som fungerar väl så börjar man se efter sätt att utöka verksamheten. En möjlighet är att nå ut till andra länder. Det är ganska vanligt att ta steget via de andra skandinaviska länderna för att sedan gå längre bort. Eller så har man en produkt eller tjänst att erbjuda som man vet kommer att fungera bra i ett annat land, och satsar på minst en utländsk marknad till att börja med. Oavsett var man har sin webbplats och vilket land man riktar sig till så är en bra webbstrategi något mycket viktigt. Vi på Webb365 kan hjälpa dig, speciellt när det är dags för internationalisering.

Vissa saker är de samma när man lägger upp en webbstrategi för hemmaplan och när man gör den för en internationalisering, men en hel del är unikt för utomlandshandel. Till att börja med måste man se till att kodningen klarar av olika språk, annars kan det  hända att användaren inte kan läsa innehållet. Kundtjänst måste också finnas tillgänglig på ett språk som användaren förstår, och de flesta föredrar sitt eget språk. Alla dessa detaljer inkluderar vi i webbstrategin, vi har erfarenhet med internationalisering och vet vad man måste lägga märke till.

En webbstrategi för internationalisering ser på vad som behöver göras först, och vad man kan ta hand om vartefter. Målet är alltid att ge besökarna en användarvänlig sajt, och att de uppmuntras till konvertering. Därför måste man identifiera vilken målgrupp man vänder sig till i de olika länderna, och hur de reagerar på webbplatsen. Sedan kan man optimera webbplatsen genom det stora utbud av metoder som finns tillgängliga. När du har klara målsättningar är det lättare att vidta de åtgärder som behövs för att uppnå dem. Ibland har man olika mål beroende på vilket land det handlar om. Andra gånger är målet det samma- försäljning. Vem man riktar sig till kan dock variera och därmed även strategin.

Vi ställer samman en ordentlig plan för dig, en som kommer att göra det lättare att klara av internationaliseringen. Regler runt försäljning och produkter kan vara helt olika från ett land till ett annat, men även vad som säljer bättre. Om man framhäver en produkt på webbsidan i ett land kanske man måste hålla fram en annan i utlandet. Därför krävs det en strategi, en plan. Det samma gäller för kampanjer och säsonger. I södra Europa fortsätter badsäsongen bra långt in i oktober, när det ibland redan börjat snöa i norra Sverige. Därför ändras webbstrategin för internationalisering, den måste anpassas till vilket land man kommer att vara verksam i.

Genom att låta oss hjälpa dig med webbstrategi för internationalisering kommer du att se hur smidigt det går och att du snabbt får bra resultat. Det spelar ingen roll om det är en svensk eller utländsk marknad du vänder dig till, vi kan lägga upp en hållbar plan för dig. Vi formulerar en strategi som är baserad på vår analys av ditt varumärke, din målsättning och din marknad. En unik webbstrategi som verkligen fungerar.

Låt oss hjälpa dig!

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din e-post (obligatorisk)

    Ditt meddelande